Paslaugos

Mūsų siūlomos paslaugos:

 

 • buhalterinė apskaita nuo pirminių dokumentų apdorojimo iki ataskaitų rengimo ir pateikimo;

   

 • įmonių steigimas, pardavimas, likvidavimas;

   

 • ūkininkų ūkių apskaita;

   

 • metinės atskaitomybės sudarymas;

   

 • konsultacijos mokesčių klausimais;

   

 • skolų suderinimas su kliento pirkėjais (tiekėjais);

   

 • ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;

   

 • darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;

   

 • pelno (nuostolio) ataskaitų rengimas, metinės finansinės ataskaitos akcininkams.